Câu hỏi:

13/12/2020 149

Ý nghĩa nhan đề bài thơ “Lầu Hoàng Hạc”.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

   - Nhan đề bài thơ “Lầu Hoàng Hạc” ngoài sự xác định vị trí của lầu Hoàng Hạc ở “nơi đây”, bài không hoàn toàn không nói gì về “lầu”.

   - Dụng ý mà nhà thơ muốn nói đến ở đây là chuyện quan hệ giữa người xưa và người nay, giữa thời gian quá vãng và không gian mở rộng, giữa cảnh với tình, giữa hư với thực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan niệm nhân sinh tích cực mà tác giả muốn gửi gắm trong bài thơ “Lầu Hoàng Hạc” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 227

Câu 2:

Tất cả cảnh trong bài thơ “Lầu Hoàng Hạc” đều đẹp, tại sao khiến người buồn?

Xem đáp án » 13/12/2020 224

Câu 3:

Nghệ thuật đặc sắc của bài thơ “Lầu Hoàng Hạc”.

Xem đáp án » 13/12/2020 217

Câu 4:

Hai câu luận bài thơ “Lầu Hoàng Hạc” tả cảnh nhưng ẩn sâu trong cảnh là tâm trạng gì của tác giả?

Xem đáp án » 13/12/2020 191

Câu 5:

Nhận xét về thể thơ bản nguyên tác và bản dịch của bài thơ “Lầu Hoàng Hạc”

Xem đáp án » 13/12/2020 166

Câu 6:

Ý nghĩa của việc sử dụng các thanh điệu trong 2 câu thực của bài thơ “Lầu Hoàng Hạc” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 163

Câu 7:

Nêu cảm nhận của em về tâm trạng của tác giả trong hai câu đầu bài thơ “Lầu Hoàng Hạc”.

Xem đáp án » 13/12/2020 162

Bình luận


Bình luận