Câu hỏi:

13/12/2020 216

Tráng chí và tâm hồn của “khách” được thể hiện như thế nào qua việc nhắc đến địa danh lịch sử của Trung Quốc và miêu tả những địa danh lịch sử của đất Việt trong “Phú sông Bạch Đằng”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cái tráng chí bốn phương, sự hiểu biết của nhân vật “khách” được, thông qua những địa điểm những tên gọi địa danh trong điển cố Trung Quốc (Nguyên, Tương, Vũ Huyệt, Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt…)

- Loại địa danh của đất Việt (cửa Đại Than, bến Đông Triều, sông Bạch Đằng.

- Thể hiện tráng chí bốn phương, địa danh thứ hai mang tính cụ thể, thể hiện tình yêu đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lời ca của các bô lão và lời ca nối tiếp của " khách" trong “Phú sông Bạch Đằng” nhằm khẳng định điều gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 423

Câu 2:

Phát biểu về giá trị nội dung và nghệ thuật bài “Phú sông Bạch Đằng”.

Xem đáp án » 13/12/2020 372

Câu 3:

Thái độ giọng điệu của các bô lão trong lời kể chuyện bài “Phú sông Bạch Đằng” được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 307

Câu 4:

Trong “Phú sông Bạch Đằng”, sau lời kể về các chiến tích thì các bô lão đã thể hiện suy ngẫm gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 280

Câu 5:

Vai trò hình tượng các bô lão trong bài “Phú sông Bạch Đằng”?

Xem đáp án » 13/12/2020 255

Câu 6:

Nêu vị trí chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử và đề tài Bạch Đằng trong văn học.

Xem đáp án » 13/12/2020 254

Câu 7:

Chiến tích trên sông Bạch Đằng đã thay đổi như thế nào qua lời kể các bô lão trong “Phú sông Bạch Đằng”?

Xem đáp án » 13/12/2020 241

Bình luận


Bình luận