Câu hỏi:

13/12/2020 115

Trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”, Hoàng Đức Lương đã làm gì để sưu tầm thơ văn của tiên nhân?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để hoàn thành “Trích diễm thi tập” Hoàng Đức Lương đã phải:

- Tìm hỏi để sưu tầm từ người đi trước.

- Thu lượm thơ trên các vị hiện đang làm quan trong triều.

- Biên soạn, chọn bài hay, chia sắp xếp từng loại.

→Tác giả đặt tên sách là Trích diễm, 6 quyển, công việc đòi hỏi thời gian, công sức của người tâm huyết

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm các dẫn chứng tỏ nhà văn, nhà thơ thời đại xưa rất tự hào về nền văn hiến dân tộc.

Xem đáp án » 13/12/2020 268

Câu 2:

Hoàn cảnh ra đời bài tựa sách “Trích diễm thi tập”

Xem đáp án » 13/12/2020 190

Câu 3:

Trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”, Hoàng Đức Lương đã làm gì để sưu tầm thơ văn của tiên nhân?

Xem đáp án » 13/12/2020 154

Câu 4:

Theo Hoàng Đức Lương trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”, có những nguyên nhân nào khiến sáng tác thơ văn của người xưa không lưu truyền đầy đủ cho đời sau?

Xem đáp án » 13/12/2020 152

Câu 5:

Em có cảm nghĩ gì về công việc sưu tầm, biên soạn thơ văn do Hoàng Đức Lương tiến hành?

Xem đáp án » 13/12/2020 133

Câu 6:

Cho biết nghệ thuật lập luận của tác giả trong bài tựa sách “Trích diễm thi tập”

Xem đáp án » 13/12/2020 130

Bình luận


Bình luận