Câu hỏi:

13/12/2020 115

Ở câu chuyện thứ nhất của văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”, cách xử lí của Trần Thủ Độ cho thấy phẩm chất gì của ông?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phẩm chất: trung thực, thẳng thắn, công minh, độ lượng và giàu bản lĩnh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những tình tiết liên quan đến Trần Thủ Độ trong văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”. Mỗi tình tiết đã bộc lộ một khía cạnh nào về tính cách của ông?

Xem đáp án » 13/12/2020 326

Câu 2:

Em có nhận xét gì về nhân cách của Trần Thủ Độ qua văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”?

Xem đáp án » 13/12/2020 307

Câu 3:

Nhận xét khái quát về những phẩm chất tốt đẹp của Trần Thủ Độ qua văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”

Xem đáp án » 13/12/2020 249

Câu 4:

Nội dung chính của văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”

Xem đáp án » 13/12/2020 172

Câu 5:

Nêu những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và khắc hoạ nhân vật của nhà viết sử trong văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”

Xem đáp án » 13/12/2020 143

Câu 6:

Trong câu chuyện thứ ba của văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”, cách xử trí của Trần Thủ Độ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 141

Câu 7:

Nhận xét về nghệ thuật đặc sắc của văn bản “Thái sư Trần Thủ Độ”

Xem đáp án » 13/12/2020 130

Bình luận


Bình luận