Câu hỏi:

14/12/2020 237

Theo em việc làm của nhân vật Ngô Tử Văn trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” có ý nghĩa gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Việc làm của Ngô Tử Văn mang nhiều ý nghĩa, vừa thể hiện sự khẳng khái, chính trực, dũng cảm muốn vì dân trừ hại

Vừa thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ qua việc diệt trừ xâm lược.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” còn có ngụ ý phê phán những ai, những hiện tượng, vấn đề gì trong xã hội đương thời?

Xem đáp án » 14/12/2020 362

Câu 2:

Giá trị nội dung và nghệ thuật của “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”

Xem đáp án » 14/12/2020 331

Câu 3:

Nếu được yêu cầu viết đoạn kết thúc của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, em sẽ đồng tình với cách kết thúc như đã có hay sẽ chọn một cách kết thúc khác?

Xem đáp án » 14/12/2020 327

Câu 4:

Nêu chủ đề của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”.

Xem đáp án » 14/12/2020 309

Câu 5:

Theo em chi tiết Diêm Vương xử kiện ở âm phủ trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 224

Câu 6:

Nêu ý nghĩa của văn bản “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”.

Xem đáp án » 14/12/2020 199

Bình luận


Bình luận