Câu hỏi:

14/12/2020 310

Nêu chủ đề của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Truyện đề cao nhân vật Ngô Tử Văn- đại diện cho trí thức Việt giàu tinh thần dân tộc, chuộng chính nghĩa, dũng cảm, cương trực, dám đấu tranh trừ hại cho dân

Chủ đề truyện: đề cao chính nghĩa, dũng cảm cương trực nhất định chiến thắng gian tà.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” còn có ngụ ý phê phán những ai, những hiện tượng, vấn đề gì trong xã hội đương thời?

Xem đáp án » 14/12/2020 362

Câu 2:

Giá trị nội dung và nghệ thuật của “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”

Xem đáp án » 14/12/2020 331

Câu 3:

Nếu được yêu cầu viết đoạn kết thúc của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, em sẽ đồng tình với cách kết thúc như đã có hay sẽ chọn một cách kết thúc khác?

Xem đáp án » 14/12/2020 327

Câu 4:

Theo em việc làm của nhân vật Ngô Tử Văn trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 237

Câu 5:

Theo em chi tiết Diêm Vương xử kiện ở âm phủ trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 225

Câu 6:

Nêu ý nghĩa của văn bản “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”.

Xem đáp án » 14/12/2020 200

Bình luận


Bình luận