Câu hỏi:

14/12/2020 327

Nếu được yêu cầu viết đoạn kết thúc của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, em sẽ đồng tình với cách kết thúc như đã có hay sẽ chọn một cách kết thúc khác?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Với cách kết như vậy em đồng tình, bởi nhân vật Ngô Tử Văn cương trực, luôn đề cao chính nghĩa sẽ phù hợp với chức phán sự đền tản viên. Ngô Tử Văn sẽ cầm cân nảy mực vì lẽ phải, để không ai bị oan khuất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” còn có ngụ ý phê phán những ai, những hiện tượng, vấn đề gì trong xã hội đương thời?

Xem đáp án » 14/12/2020 362

Câu 2:

Giá trị nội dung và nghệ thuật của “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”

Xem đáp án » 14/12/2020 331

Câu 3:

Nêu chủ đề của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”.

Xem đáp án » 14/12/2020 308

Câu 4:

Theo em việc làm của nhân vật Ngô Tử Văn trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 236

Câu 5:

Theo em chi tiết Diêm Vương xử kiện ở âm phủ trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 224

Câu 6:

Nêu ý nghĩa của văn bản “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”.

Xem đáp án » 14/12/2020 199

Bình luận


Bình luận