Câu hỏi:

14/12/2020 249

Trong đoạn trích “Trao duyên”, Kiều đã nhắc đến những lí lẽ nào để trao duyên?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lí lẽ trao duyên:

- Hoàn cảnh khó xử của bản thân: hi sinh chữ tình vì chữ hiếu

- Nhờ em thay mình chắp nối mối duyên

- Vân còn trẻ, còn tương lai

⇒ Lí lẽ cơ bản: tình chị em máu mủ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Kiều cho mình là người “mệnh bạc” trong đoạn trích “Trao duyên”?

Xem đáp án » 14/12/2020 907

Câu 2:

Theo em hiểu “của chung” khác “của tin” như thế nào? Trong đoạn trích “Trao duyên”, Kiều trao kỉ vật trong tâm trạng ra sao?

Xem đáp án » 14/12/2020 313

Câu 3:

Hành động “lạy” của Thúy Kiều trong đoạn trích “Trao duyên” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 222

Câu 4:

Hãy tìm những từ ngữ cho thấy Kiều nghĩ đến cái chết trong đoạn trích “Trao duyên”. Việc tập trung dày đặc những từ ngữ đó có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 201

Câu 5:

Nhận xét về mối quan hệ giữa tình cảm và lí trí, nhân cách và thân phận của Kiều qua đoạn trích “Trao duyên”.

Xem đáp án » 14/12/2020 200

Câu 6:

Ý nghĩa nhan đề đoạn trích “Trao duyên”

Xem đáp án » 14/12/2020 192

Bình luận


Bình luận