Câu hỏi:

28/12/2020 324

I. Phần trắc nghiệm

Để phân biệt được các chất hex - 1- in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để phân biệt được các chất Hex - 1- in, Toluen, Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là dd KMnO4. Hiện tượng:

+ Hex – 1 – in làm mất màu dd KMnO4 ngay đk thường.

+ Toluen làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng.

+ Benzen không làm mất màu dd KMnO4 ở đk thường hay đun nóng

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 9 gam một ancol đơn chức X tác dụng với Na vừa đủ thu được 1,68 lít khí (ở đktc).

a/ Viết PTHH xảy ra và xác định CTPT của X.

b/ Viết các CTCT của ancol X và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Xem đáp án » 28/12/2020 2,891

Câu 2:

Người ta điểu chế thuốc nổ TNT từ toluen. Tính khối lượng TNT (trinitrotoluen) thu được khi sử dụng 1 kg toluen. Biết hiệu suất cả quá trình là 50%.

Xem đáp án » 28/12/2020 1,351

Câu 3:

Cho 3,7 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra ở đktc. Công thức phân tử của X là:

Xem đáp án » 28/12/2020 1,307

Câu 4:

CTCT của glixerol là:

Xem đáp án » 28/12/2020 628

Câu 5:

Cho 20,2 gam hỗn hợp A gồm metanol, etanol và glixerol tác dụng với Na dư, thu được 6,72 lít khí (đktc). Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp A thu được m gam CO2 và 19,8 gam nước. Tính giá trị m.

Xem đáp án » 28/12/2020 545

Câu 6:

II. Phần tự luận

Viết các PTHH điều chế: brombenzen từ C2H2; ancol etylic và anđehit axetic từ etilen (giả sử hóa chất và các điều kiện khác có đủ).

Xem đáp án » 28/12/2020 518

Bình luận


Bình luận