Câu hỏi:

28/12/2020 551

II. Phần tự luận

Viết các PTHH điều chế: brombenzen từ C2H2; ancol etylic và anđehit axetic từ etilen (giả sử hóa chất và các điều kiện khác có đủ).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 9 gam một ancol đơn chức X tác dụng với Na vừa đủ thu được 1,68 lít khí (ở đktc).

a/ Viết PTHH xảy ra và xác định CTPT của X.

b/ Viết các CTCT của ancol X và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Xem đáp án » 28/12/2020 3,033

Câu 2:

Cho 3,7 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra ở đktc. Công thức phân tử của X là:

Xem đáp án » 28/12/2020 1,413

Câu 3:

Người ta điểu chế thuốc nổ TNT từ toluen. Tính khối lượng TNT (trinitrotoluen) thu được khi sử dụng 1 kg toluen. Biết hiệu suất cả quá trình là 50%.

Xem đáp án » 28/12/2020 1,412

Câu 4:

CTCT của glixerol là:

Xem đáp án » 28/12/2020 689

Câu 5:

Cho 20,2 gam hỗn hợp A gồm metanol, etanol và glixerol tác dụng với Na dư, thu được 6,72 lít khí (đktc). Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp A thu được m gam CO2 và 19,8 gam nước. Tính giá trị m.

Xem đáp án » 28/12/2020 579

Câu 6:

I. Phần trắc nghiệm

Để phân biệt được các chất hex - 1- in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là

Xem đáp án » 28/12/2020 344

Bình luận


Bình luận