Câu hỏi:

30/12/2020 3,502

Một gen có 120 chu kỳ xoắn. Số lượng nuclêôtit loại A bằng một nửa số lượng nuclêôtit loại G. Hãy tính số liên kết H giữa các đơn phân trong gen.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Đáp án C

Giải thích : 3200

Gen có 120 chu kỳ xoắn nên số lượng nu của gen là 120.20 = 2400 (N). Ta lại có A + G = 1/2N = 1200 và 2A = G suy ra A = 400, G = 800. Vậy số liên kết H giữa các đơn phân trong gen là: 2A + 3G = 2.400 + 3.800 = 3200.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về đột biến gen, điều nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 30/12/2020 3,297

Câu 2:

 Sự kết hợp giữa hai giao tử (n + 1) và (n – 1) có thể cho hợp tử có bộ NST dạng nào sau đây?

Xem đáp án » 30/12/2020 2,487

Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây là phản xạ có điều kiện?

Xem đáp án » 30/12/2020 2,193

Câu 4:

Vì sao nói quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn?

Xem đáp án » 30/12/2020 2,146

Câu 5:

 Cho phép lai: P: AaBb x AaBB. Xác suất bắt gặp kiểu gen AABb ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,931

Câu 6:

Ở một dòng thuần của một loài thực vật có bộ NST 2n = 20 phát sinh thể đột biến dị bội (2n +1). Hỏi dòng thuần này có thể có tối đa bao nhiêu thể dị bội (2n + 1)?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,594

Bình luận


Bình luận