Câu hỏi:

30/12/2020 325

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chất cấu tạo nên vật thể, ở đâu có vật thể ở đó có chất.

- Vật thể là một bộ phận được sinh ra, hợp thành từ chất. Vậy tất cả những gì thấy được (kể cả cơ thể người) là vật thể.

- Phân loại vật thể gồm:

+ Vật thể tự nhiên: là những vật thể có sẵn trong tự nhiên.

Ví dụ: Con người, cây, cỏ, động vật . . .

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa

+ Vật thể nhân tạo: là những vật thể do con người tạo ra.

Ví dụ: quần áo, xe, bút, sách vở . . .

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc hiểu biết tính chất của một chất có lợi ích gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 808

Câu 2:

Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Tại sao khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử?

Xem đáp án » 30/12/2020 661

Câu 3:

Hỗn hợp là gì? Chất tinh khiết là gì? Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp?

Xem đáp án » 30/12/2020 368

Câu 4:

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 338

Câu 5:

Làm thế nào để tách chất ra khỏi hỗn hợp? Lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 314

Câu 6:

Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

Xem đáp án » 30/12/2020 308

Bình luận


Bình luận