Câu hỏi:

30/12/2020 257

Nêu cách viết công thức hóa học của đơn chất, hợp chất?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Cách viết công thức hóa học của đơn chất:

Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố.

- Với đơn chất kim loại: Hạt hợp thành là nguyên tử nên kí hiệu hóa học của nguyên tố được coi là công thức hóa học.

Ví dụ:

Công thức hóa học của các đơn chất kim loại đồng, kẽm, nhôm,... lần lượt là Cu, Zn, Al,....

- Với đơn chất phi kim:

+ Nhiều phi kim có phân tử gồm một số nguyên tử liên kết với nhau (thường là 2), nên thêm chỉ số này ở chân kí hiệu.

Ví dụ:

Công thức hóa học của khí oxi, khí hiđro … là O2, H2 …

+ Một số phi kim quy ước lấy kí hiệu làm công thức.

Ví dụ:

Công thức hóa học của photpho, lưu huỳnh… là P, S …

b) Cách viết công thức hóa học của hợp chất:

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân. Công thức dạng chung:

+ Hợp chất tạo từ 2 nguyên tố, có công thức chung là AxBy.

+ Hợp chất tạo từ 3 nguyên tố, có công thức chung là AxByCz.

Trong đó:

A, B, C, ... là kí hiệu hóa học của từng nguyên tố.

x, y, z, .... là các số nguyên chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất, nếu các chỉ số này bằng 1 thì không ghi.

Ví dụ: Công thức hóa học của nước H2O, muối NaCl, canxicabonat CaCO3,...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc hiểu biết tính chất của một chất có lợi ích gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 808

Câu 2:

Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Tại sao khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử?

Xem đáp án » 30/12/2020 661

Câu 3:

Hỗn hợp là gì? Chất tinh khiết là gì? Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp?

Xem đáp án » 30/12/2020 368

Câu 4:

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 339

Câu 5:

Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 325

Câu 6:

Làm thế nào để tách chất ra khỏi hỗn hợp? Lấy ví dụ minh họa?

Xem đáp án » 30/12/2020 314

Câu 7:

Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

Xem đáp án » 30/12/2020 308

Bình luận


Bình luận