Câu hỏi:

30/12/2020 328

Oxit axit là gì? Ví dụ minh họa.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

- Ví dụ: CO2, SO2, SO3,...

CO2 tương ứng với axit cacbonic H2CO3.

SO2 tương ứng với axit sunfurơ H2SO3.

SO3 tương ứng với axit sunfuric H2SO4.

- Chú ý: Một số kim loại nhiều hóa trị cũng tạo ra oxit axit.

Ví dụ: mangan (VII) oxit Mn2O7 là oxit axit, tương ứng với axit pemanganic HMnO4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi có những ứng dụng nào trong đời sống?

Xem đáp án » 30/12/2020 255

Câu 2:

Thể tích mol của chất khí là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 240

Câu 3:

Oxit là gì? Ví dụ minh họa

Xem đáp án » 30/12/2020 227

Câu 4:

Khi nào phản ứng hóa học xảy ra?

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 5:

Sự oxi hóa là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 204

Câu 6:

Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất được bảo toàn?

Xem đáp án » 30/12/2020 196

Bình luận


Bình luận