Câu hỏi:

30/12/2020 159

Oxit bazơ là gì? Ví dụ minh họa.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.

- Ví dụ: BaO, FeO, K2O,...

BaO tương ứng với bazơ bari hiđroxit Ba(OH)2.

FeO tương ứng với bazơ sắt (II) hiđroxit Fe(OH)2.

K2O tương ứng với bazơ kali hiđroxit KOH.

- Chú ý: Một số kim loại nhiều hóa trị cũng tạo ra oxit axit.

Ví dụ: mangan (VII) oxit Mn2O7 là oxit axit, tương ứng với axit pemanganic HMnO4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxit axit là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 328

Câu 2:

Oxi có những ứng dụng nào trong đời sống?

Xem đáp án » 30/12/2020 259

Câu 3:

Thể tích mol của chất khí là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 242

Câu 4:

Oxit là gì? Ví dụ minh họa

Xem đáp án » 30/12/2020 228

Câu 5:

Khi nào phản ứng hóa học xảy ra?

Xem đáp án » 30/12/2020 214

Câu 6:

Sự oxi hóa là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 207

Câu 7:

Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất được bảo toàn?

Xem đáp án » 30/12/2020 199

Bình luận


Bình luận