Câu hỏi:

30/12/2020 109

Nêu cách gọi tên oxit? Ví dụ minh họa.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đối với oxit của kim loại:

Tên oxit = tên kim loại + hóa trị (nếu kim loại có nhiều hóa trị) + oxit

Ví dụ:

K2O: Kali oxit

Al2O3: Nhôm oxit

FeO: sắt (II) oxit

Fe2O3: sắt(III) oxit

CuO: đồng (II) oxit.

- Đối với oxit của phi kim:

Tên oxit = tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim + tên phi kim + tiền tố chỉ số nguyên tử oxi + oxit

Cụ thể:

Tiền tố mono là 1; đi là 2; tri là 3; tetra là 4; penta là 5, hexa là 6; hepta là 7...

Ví dụ:

CO: cacbon mono oxit, nhưng thường đơn giản đi gọi cacbon oxit.

SO2: lưu huỳnh đioxit,

P2O5: điphotpho pentaoxit.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxit axit là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 322

Câu 2:

Oxi có những ứng dụng nào trong đời sống?

Xem đáp án » 30/12/2020 252

Câu 3:

Thể tích mol của chất khí là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 238

Câu 4:

Oxit là gì? Ví dụ minh họa

Xem đáp án » 30/12/2020 223

Câu 5:

Khi nào phản ứng hóa học xảy ra?

Xem đáp án » 30/12/2020 210

Câu 6:

Sự oxi hóa là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 204

Câu 7:

Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất được bảo toàn?

Xem đáp án » 30/12/2020 195

Bình luận


Bình luận