Câu hỏi:

30/12/2020 237

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nước có vai trò rất quan trong trong cuộc sống của chúng ta. Có thể kể đến một số vai trò quan trọng của nước như:

- Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống.

- Tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể người, động vật, thực vật.

- Nước phục vụ cho đời sống hàng ngày, cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải…

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 243

Câu 2:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 216

Câu 3:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 4:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 199

Câu 5:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 195

Câu 6:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 193

Bình luận


Bình luận