Câu hỏi:

03/01/2021 744

Sự rối loạn phân ly ở tất cả các NST trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội có thể làm phát sinh

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích : Khi rối loạn phân li ở tất cả các NST trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội sẽ tạo 2 tế bào, một tế bào mang 4n NST và một tế bào không chứa nhiễm sắc thể nào (sẽ bị tiêu biến), từ tế bào 4n khi nguyên phân liên tiếp sẽ tạo nên cơ thể tứ bội.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một gen có số nuclêôtit loại A gấp đôi số nuclêôtit loại X. Tổng số liên kết H của gen là 3500, hãy tính tổng số nuclêôtit của gen.

Xem đáp án » 03/01/2021 907

Câu 2:

Một tế bào người đang ở kì đầu của giảm phân 2. Không xét đến trường hợp đột biến, hỏi tế bào này chứa bao nhiêu crômatit?

Xem đáp án » 03/01/2021 893

Câu 3:

 Voọc Cát Bà là loài chỉ sống ở đảo Cát Bà. Đây được xem là

Xem đáp án » 03/01/2021 627

Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây có thể đứng sau voi trong một chuỗi thức ăn?

Xem đáp án » 03/01/2021 602

Câu 5:

Ở đại não, vùng thị giác nằm ở thùy nào?

Xem đáp án » 03/01/2021 574

Câu 6:

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người bị Đao có bao nhiêu NST?

Xem đáp án » 03/01/2021 571

Bình luận


Bình luận