Câu hỏi:

04/01/2021 731

Hỗn hợp gồm C2H2, C2H4, C2H6 để tinh chế C2H6 người ta cho hỗn hợp lội chậm qua:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cả C2H2C2H4 đều phản ứng với dung dịch KMnO4 còn C2H6 thì không phản ứng.

Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trung hòa 3,36 gam một axit cacboxylic (Y) no, đơn chức, mạch hở cần dùng 56ml dung dịch NaOH 1M.

a. Xác định công thức phân tử của Y

b. Xác định công thức cấu tạo của Y và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Xem đáp án » 13/07/2024 3,453

Câu 2:

Cho 1,03 gam hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với AgNO3/ NH3 dư thu được 6,48 gam Ag. Xác định CTPT hai anđehit.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,450

Câu 3:

Một hợp chất hữu cơ G có công thức phân tử C8H10O3 và là dẫn xuất của benzen. Thực nghiệm về G thu được kết quả sau:

+ G tác dụng với Na dư theo tỉ lệ mol phản ứng là 1:3.

+ 0,1 mol G tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 1M.

+ G hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.

Xác định CTCT của G.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,886

Câu 4:

Axit fomic không thể tác dụng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,837

Câu 5:

Số đồng phân anđehit ứng với công thức phân tử C5H10O

Xem đáp án » 04/01/2021 1,345

Câu 6:

Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2C(CH3)3 có tên gọi:

Xem đáp án » 04/01/2021 1,329

Bình luận


Bình luận