Câu hỏi:

02/11/2019 7,507

Những thành phần nào sau đây tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn  A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ? 

Xem đáp án » 02/11/2019 47,532

Câu 2:

Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm 

Xem đáp án » 02/11/2019 12,338

Câu 3:

Việc loại khỏi NST những gen không mong muốn trong công tác chọn giống được ứng dụng từ dạng đột biến 

Xem đáp án » 02/11/2019 11,279

Câu 4:

Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tăng lượng gen trên một NST 

Xem đáp án » 02/11/2019 9,097

Câu 5:

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,864

Câu 6:

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Số loại thể một kép (2n-1-1) có thể có ở loài này là: 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,522

Câu 7:

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,463

Bình luận


Bình luận