Câu hỏi:

23/01/2021 1,150

Tìm ba số x, y, z biết rằng x2=y3, y5=z4 và x  y + z = 49

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC có số đo các góc  lần lượt tỉ lệ với 1, 2, 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC

Xem đáp án » 23/01/2021 2,027

Câu 2:

Hãy tính:

a) 64

b) 2564

c) -72

d) 4916+2

Xem đáp án » 23/01/2021 921

Câu 3:

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân 49;1399;41999;979999

Xem đáp án » 23/01/2021 846

Câu 4:

Tìm căn bậc hai của các số sau:

a) 25;(7)2;1932;0,16

b) 65; 0,21

c) −100; 175; 125

d) (n2)2(nQ);n1(nN*)

Xem đáp án » 23/01/2021 649

Câu 5:

Bốn lớp 7A, 7B, 7C, 7D nhận chăm sóc một mảnh vườn có diện tích 450m2. Trong đó, lớp 7A nhận chăm sóc 20% diện tích, lớp 7B nhận chăm sóc 13 diện tích còn lại. Sau khi hai lớp trên nhận phần vườn còn lại được chia cho hai lớp 7C và 7D với tỉ lệ 23. Tính diện tích vườn giao cho mỗi lớp.

Xem đáp án » 23/01/2021 644

Câu 6:

Năm lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E nhận chăm sóc một mảnh vườn có diện tích 500m2. Trong đó, lớp 7A nhận chăm sóc 25% diện tích, lớp 7B nhận chăm sóc 13 diện tích còn lại. Sau khi hai lớp trên nhận, phần vườn còn lại được chia cho ba lớp 7C, 7D, 7E với tỉ lệ 32:95:1710. Tính diện tích vườn giao cho mỗi lớp.

Xem đáp án » 23/01/2021 421

Bình luận


Bình luận