Câu hỏi:

03/11/2019 28,974

Đốt cháy hoàn toàn NH3trong O2 khi không có mặt chất xúc tác thu được sản phẩm gồm

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

-4NH3+O2t02N2+6H2O

-4NH3+5O2xt,t04NO+6H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của kali trong phân.

(2). Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và đolomit.

(4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua.

(5). Thành phần chính của phân lân nung chảy là hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

(6). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(7). Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat và ion amoni

(8). Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Số phát biểu đúng

Xem đáp án » 03/11/2019 7,818

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 01/11/2019 7,298

Câu 3:

Thành phần chính của phân hỗn hợp nitrophotka là

Xem đáp án » 03/11/2019 6,732

Câu 4:

Hợp chất nào sau đây dùng làm phân đạm?

Xem đáp án » 03/11/2019 6,081

Câu 5:

Chất nào sau đây phản ứng với oxi ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 03/11/2019 4,812

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 03/11/2019 4,075

Bình luận


Bình luận