Câu hỏi:

09/03/2021 191

Cho ABC vuông tại A, có BC = 10cm, AC = 8cm. Kẻ đường phân giác BI (IAC), kẻ ID vuông góc với BC (DBC). Chứng minh AIB = DIB.

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả bài thi môn toán HK1 của 20 học sinh lớp 7 được ghi lại như sau:

Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số giá trị của dấu hiệu.

Xem đáp án » 09/03/2021 362

Câu 2:

Tính tích của các đơn thức sau rồi xác định hệ số và bậc của tích tìm được: 12xy23xyz2x2z

Xem đáp án » 09/03/2021 254

Câu 3:

Cho ABC vuông tại A, có BC = 10cm, AC = 8cm. Kẻ đường phân giác BI (IAC), kẻ ID vuông góc với BC (DBC). Gọi E là giao điểm của BA và DI. Chứng minh BI vuông góc với EC.

Xem đáp án » 09/03/2021 227

Câu 4:

Kết quả bài thi môn toán HK1 của 20 học sinh lớp 7 được ghi lại như sau:

Lập bảng “tần số” và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Xem đáp án » 09/03/2021 225

Câu 5:

Cho ABC vuông tại  A, có BC = 10cm, AC = 8cm. Kẻ đường phân giác BI (IAC), kẻ ID vuông góc với BC (DBC). Tính AB

Xem đáp án » 09/03/2021 205

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »