Câu hỏi:

10/03/2021 249

Cho ABC vuông tại A, đường phân giác BD (DAC). Kẻ DEBC (EBC). Gọi M là giao điểm của AB và DE. Chứng minh: AE // CM.

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ABC có góc A = 800; góc B = 600. Hãy so sánh các cạnh của ABC

Xem đáp án » 10/03/2021 233

Câu 2:

Cho ABC vuông tại A, đường phân giác BD (DAC). Kẻ DEBC (EBC). Gọi M là giao điểm của AB và DE. Chứng minh: BD là đường trung trực của AE.

Xem đáp án » 10/03/2021 213

Câu 3:

Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính bằng phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại bảng sau:

Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng. Tìm Mốt của dấu hiệu.

Xem đáp án » 10/03/2021 166

Câu 4:

Cho 2 đa thức:

P(y) = y3+4-3y-y2+y

Q(y) = 2y2-y3+1-3y2

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của 2 đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi tìm bậc của chúng.

Xem đáp án » 10/03/2021 162

Câu 5:

Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính bằng phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại bảng sau:

Dấu hiệu ở đây là gì? Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

Xem đáp án » 10/03/2021 140

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »