Câu hỏi:

23/03/2021 1,084

Đưa thanh kim loại không nhiễm điện đến gần quả cầu đã nhiễm điện nhưng không chạm vào quả cầu, ta thấy hai đầu thanh kim loại được nhiễm điện. Đầu gần quả cầu hơn nhiễm điện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Đưa thanh kim loại không nhiễm điện đến gần quả cầu đã nhiễm điện nhưng không chạm vào quả cầu, thì hai đầu thanh kim loại được nhiễm điện. Đầu gần quả cầu hơn nhiễm điện trái dấu với điện tích quả cầu, đầu xa hơn nhiễm điện cùng dấu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự nhiễm điện?

Xem đáp án » 23/03/2021 6,020

Câu 2:

Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự nhiễm điện?

Xem đáp án » 23/03/2021 1,522

Câu 3:

Cách nào sau đây làm thước nhựa nhiễm điện?

Xem đáp án » 23/03/2021 1,445

Câu 4:

Cho các yếu tố sau:

- Độ lớn của các điện tích

- Dấu của các điện tích

- Bản chất của điện môi

- Khoảng cách giữa hai điện tích

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong môi trường điện môi đồng chất không phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 23/03/2021 1,050

Câu 5:

Nếu tăng khoảng cách giữa 2 điện tích điểm lên 2 lần và giảm độ lớn của mỗi điện tích điểm xuống 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

Xem đáp án » 24/03/2021 733

Câu 6:

Đưa một thanh kim loại trung hoà về điện đặt trên một giá cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại:

Xem đáp án » 23/03/2021 626

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK