Câu hỏi:

24/03/2021 382

Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hóa trong điều kiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hóa trong điều kiện hiệu điện thế rất cao

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các cách dưới đây, cách nào dưới đây tạo ra tia lửa điện?

Xem đáp án » 16/06/2021 3,353

Câu 2:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 16/06/2021 3,126

Câu 3:

Khi nói về dòng điện trong chất khí, phát biểu nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 16/06/2021 1,840

Câu 4:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 16/06/2021 1,556

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án » 24/03/2021 974

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quá trình dẫn điện tự lực của không khí?

Xem đáp án » 24/03/2021 626

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 16/06/2021 552

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK