Câu hỏi:

06/04/2021 931

Thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các đơn chất O2,F2,N2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các đơn chất O2,F2,N2 là: N2<O2<F2.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nitơ là

Xem đáp án » 06/04/2021 7,457

Câu 2:

Khí N2 tương đối trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là

Xem đáp án » 06/04/2021 5,432

Câu 3:

Cho N (Z = 7). Cấu hình electron của Nitơ là?

Xem đáp án » 06/04/2021 4,362

Câu 4:

Nhận xét nào đúng về tính oxi hóa khử của N2 ?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,022

Câu 5:

Nitơ thể hiện tính khử khi phản ứng với

Xem đáp án » 06/04/2021 1,082

Câu 6:

Phản ứng nitơ thể hiện tính khử là

Xem đáp án » 06/04/2021 716

Bình luận


Bình luận