Câu hỏi:

08/04/2021 499

Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ba(OH)2  Ba2+ + 2OH-

Cùng nồng độ ban đầu thì Ba(OH)2 phân li cho [OH] lớn nhất. Nên pH lớn nhất

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,01M

Xem đáp án » 08/04/2021 14,473

Câu 2:

Dung dịch CH3COOH 0,1M có pH = a và dung dịch HCl 0,1M có pH = b. Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 08/04/2021 11,635

Câu 3:

Khi thêm một bazơ vào dung dịch của một axit, sự thay đổi nào dưới đây có thể xảy ra đối với pH của dung dịch?

Xem đáp án » 08/04/2021 9,752

Câu 4:

Muốn pha chế 300 ml dung dịch NaOH có pH = 10 thì khối lượng NaOH cần dùng là

Xem đáp án » 08/04/2021 8,033

Câu 5:

Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi độ pH của dung dịch?

Xem đáp án » 08/04/2021 5,243

Câu 6:

Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 2-3. Những người bị mắc bệnh viên loét dạ dày, tá tràng thường có pH < 2. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn chất nào sau đây?

Xem đáp án » 08/04/2021 2,114

Câu 7:

Tính pH của 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,025 M và HCl 0,05 M)?

Xem đáp án » 08/04/2021 1,183

Bình luận


Bình luận