Câu hỏi:

08/04/2021 477

Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

pH tăng dần tức tính axit giảm dần và tính bazơ tăng dần 

+) Tính axit giảm dần khi nồng độ ion H+ trong dung dịch giảm dần => dd HF có tính axit yếu nhất và dd H2SO4 có tính axit mạnh nhất

+) Dung dịch có pH cao nhất là dung dịch có tính bazơ => Na2CO3

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,01M

Xem đáp án » 08/04/2021 14,398

Câu 2:

Dung dịch CH3COOH 0,1M có pH = a và dung dịch HCl 0,1M có pH = b. Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 08/04/2021 11,615

Câu 3:

Khi thêm một bazơ vào dung dịch của một axit, sự thay đổi nào dưới đây có thể xảy ra đối với pH của dung dịch?

Xem đáp án » 08/04/2021 9,735

Câu 4:

Muốn pha chế 300 ml dung dịch NaOH có pH = 10 thì khối lượng NaOH cần dùng là

Xem đáp án » 08/04/2021 8,019

Câu 5:

Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi độ pH của dung dịch?

Xem đáp án » 08/04/2021 5,210

Câu 6:

Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 2-3. Những người bị mắc bệnh viên loét dạ dày, tá tràng thường có pH < 2. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn chất nào sau đây?

Xem đáp án » 08/04/2021 2,101

Câu 7:

Tính pH của 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,025 M và HCl 0,05 M)?

Xem đáp án » 08/04/2021 1,175

Bình luận


Bình luận