Câu hỏi:

09/04/2021 728

Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

Xem đáp án » 09/04/2021 32,926

Câu 2:

Cấu hình electron của nguyên tử photpho (Z = 15) là

Xem đáp án » 09/04/2021 4,312

Câu 3:

Các dạng thù hình quan trọng của P là

Xem đáp án » 09/04/2021 2,041

Câu 4:

Phản ứng viết không đúng là :

Xem đáp án » 09/04/2021 1,806

Câu 5:

Trong điều kiện thường, photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nitơ là do

Xem đáp án » 09/04/2021 1,681

Câu 6:

Cho các phản ứng sau:

(1) P + Cl2 (dư, to); 

(2) P + KClO3 (to); 

(3) P + H2SO4 (đặc, nóng); 

(4) P + O2 (thiếu, to).

Những trường hợp P bị oxi hóa thành P+5

Xem đáp án » 09/04/2021 1,324

Câu 7:

So với photpho đỏ thì photpho trắng có hoạt tính hoá học

Xem đáp án » 09/04/2021 1,106

Bình luận


Bình luận