Câu hỏi:

09/04/2021 2,960

Số loại ion có trong dung dịch axit photphoric là bao nhiêu nếu không tính đến sự điện li của nước?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong dung dịch H3PO4 phân li thuận nghịch theo 3 nấc:

Nấc 1: H3PO4 ⟷ H+ + H2PO4-

Nấc 2: H2PO4- ⟷ H+ + HPO42-

Nấc 3: HPO42- ⟷ H+ + PO43-

=> trong dung dịch axit photphoric có 4 loại ion

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cho H3PO4 tác dụng với NaOH tỉ lệ số mol 1:2. Muối thu được là

Xem đáp án » 09/04/2021 17,133

Câu 2:

Chọn câu sai:

Xem đáp án » 09/04/2021 16,004

Câu 3:

Để thu được muối trung hòa, cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M cho tác dụng với 50 ml dung dịch H3PO4 0,5M

Xem đáp án » 09/04/2021 8,115

Câu 4:

Cho dung dịch muối X vào dung dịch Na3PO4 thấy có kết tủa màu vàng. X là muối nào sau đây?

Xem đáp án » 09/04/2021 5,544

Câu 5:

Muối kẽm photphua thường được dùng để làm thuốc diệt chuột. Công thức hóa học của kẽm photphua là

Xem đáp án » 09/04/2021 4,284

Câu 6:

Thêm 0,15 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối:

Xem đáp án » 09/04/2021 3,476

Bình luận


Bình luận