Câu hỏi:

09/04/2021 70

Để nhận biết các mẫu chất rắn khan NH4NO3, Na3PO4, KCl người ta dùng dung dịch

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/04/2021 141

Câu 2:

Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

Xem đáp án » 09/04/2021 110

Câu 3:

Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất ?

Xem đáp án » 09/04/2021 107

Câu 4:

Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

Xem đáp án » 09/04/2021 95

Câu 5:

Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?

Xem đáp án » 09/04/2021 95

Câu 6:

Thành phần hóa học chính của phân amophot là

Xem đáp án » 09/04/2021 91

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85