Câu hỏi:

22/04/2021 55

Cho sơ đồ sau:  X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X,Y có thể là

Trả lời:

A. không có phản ứng

B. Ba(OH)+ Ca(HCO3)2→ CaCO3+ BaCO3 +2 H2O

C.Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

Hoặc Ba(OH)2 + CO2 → Ba(HCO3)2

D. không có phản ứng

Đáp án cần chọn là: B

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phản ứng hóa học sau :

1.(NH4)2CO3 + CaCl2 ->

2. Na2CO3 + CaCl2 ->

3.(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 ->

4. K2CO3 + Ca(NO3)2 ->

5. H2CO3 + CaCl2 ->

Số phản ứng có cùng một phương trình ion rút gọn là : CO32- + Ca2+ ->CaCO3 là :

Xem đáp án » 22/04/2021 57

Câu 2:

Trộn các cặp dung dịch các chất sau với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3               

2) Na3PO4 + K2SO4  

3) AgNO3 + Fe(NO3)2                               

4) C6H5ONa + H2O  

5) CuS + HNO3                   

6) BaHPO4 + H3PO4 

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng)  

8) Ca(HCO3)2 + NaOH 

9) NaOH + Al(OH)3 

10) MgSO4 + HCl.     

Số phản ứng xảy ra là   

Xem đáp án » 22/04/2021 46

Câu 3:

Cho dãy các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là   

Xem đáp án » 22/04/2021 44

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm Na và Ba có tỉ lệ mol 1 : 1. Hòa tan một lượng X vào nước được 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho 4,48 lít CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Y thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 22/04/2021 44

Câu 5:

Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2: Nung trong không khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là:

Xem đáp án » 22/04/2021 40

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85