Câu hỏi:

28/04/2021 513

Chọn câu đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

⇒ Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần thì ở đó nằm trong vùng bóng nửa tối và chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng như thế nào?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,935

Câu 2:

Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,688

Câu 3:

Ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường, ta quan sát thấy trên bức tường?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,069

Câu 4:

Chọn phương án trả lời sai.

Ở Bích Hòa có nhật thực một phần khi:

Xem đáp án » 28/04/2021 693

Câu 5:

Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

Xem đáp án » 28/04/2021 562

Câu 6:

Hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng đen của Trái Đất là hiện tượng:

Xem đáp án » 28/04/2021 534

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK