Câu hỏi:

28/04/2021 547

Một người nhìn xuống mặt hồ và thấy đỉnh ngọn cây. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng đến mắt ta?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có, mặt hồ đóng vai trò là một gương phẳng

Áp dụng định luật phản xạ, ta có: góc tới bằng góc phản xạ

Vẽ pháp tuyến trên các hình ta được:

A, C – loại vì góc tới không bằng góc khúc xạ

D – loại vì đường truyền của tia sáng sai

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 30°thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:

Xem đáp án » 28/04/2021 3,517

Câu 2:

Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Giá trị của góc tới là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,062

Câu 3:

Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc 36° đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là:

Xem đáp án » 28/04/2021 832

Câu 4:

Một tia sáng SI truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc 50°. Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.

Xem đáp án » 28/04/2021 763

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK