Câu hỏi:

28/04/2021 3,414

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 30°thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Giá trị của góc tới là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,027

Câu 2:

Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc 36° đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là:

Xem đáp án » 28/04/2021 753

Câu 3:

Một tia sáng SI truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc 50°. Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.

Xem đáp án » 28/04/2021 681

Câu 4:

Một người nhìn xuống mặt hồ và thấy đỉnh ngọn cây. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng đến mắt ta?

Xem đáp án » 28/04/2021 505

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK