Câu hỏi:

28/04/2021 684

Một tia sáng SI truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc 50°. Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 30°thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:

Xem đáp án » 28/04/2021 3,416

Câu 2:

Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Giá trị của góc tới là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,029

Câu 3:

Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc 36° đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là:

Xem đáp án » 28/04/2021 754

Câu 4:

Một người nhìn xuống mặt hồ và thấy đỉnh ngọn cây. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng đến mắt ta?

Xem đáp án » 28/04/2021 506

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK