Câu hỏi:

28/04/2021 17,251

Các vật nhiễm điện khác loại thì …….., cùng loại thì ……………

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng

Một quả cầu A có điện tích dương, quả cầu B trung hòa về điện (coi khối lượng quả cầu là đáng kể). Khi đưa hai quả cầu lại gần nhau thì:

Xem đáp án » 28/04/2021 7,471

Câu 2:

Ba quả cầu nhỏ A, B, C được treo vào ba sợi dây mảnh. Cho quả cầu C tích điện dương ta thấy hiện tượng như hình. Hỏi quả cầu A và B tích điện gì?

Xem đáp án » 28/04/2021 3,044

Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng

Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa, thanh thủy tinh mang điện dương, vì:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,992

Câu 4:

Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,878

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,023

Câu 6:

Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b ; b hút c ; c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,737

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK