Câu hỏi:

28/04/2021 7,478

Chọn câu trả lời đúng

Một quả cầu A có điện tích dương, quả cầu B trung hòa về điện (coi khối lượng quả cầu là đáng kể). Khi đưa hai quả cầu lại gần nhau thì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Vì quả cầu B trung hòa về điện nên khi đưa hai quả cầu lại gần sẽ không xảy ra tương tác điện, chúng không đẩy cũng không hút nhau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các vật nhiễm điện khác loại thì …….., cùng loại thì ……………

Xem đáp án » 28/04/2021 17,270

Câu 2:

Ba quả cầu nhỏ A, B, C được treo vào ba sợi dây mảnh. Cho quả cầu C tích điện dương ta thấy hiện tượng như hình. Hỏi quả cầu A và B tích điện gì?

Xem đáp án » 28/04/2021 3,049

Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng

Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa, thanh thủy tinh mang điện dương, vì:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,997

Câu 4:

Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,885

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,027

Câu 6:

Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b ; b hút c ; c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,742

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK