Câu hỏi:

29/04/2021 2,088

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Ta có: Đoạn mạch mắc nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có 1 điểm chung

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì lí do nào sau đây?

Xem đáp án » 29/04/2021 704

Câu 2:

Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu:

Xem đáp án » 29/04/2021 568

Câu 3:

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ………..tại các vị trí khác nhau

Xem đáp án » 29/04/2021 470

Câu 4:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/04/2021 408

Câu 5:

Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau ghi 6V. Để hai đèn sáng bình thường thì phải mắc chúng vào mạch điện như thế nào?

Xem đáp án » 29/04/2021 372

Câu 6:

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch……..các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Xem đáp án » 29/04/2021 368

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK