Câu hỏi:

29/04/2021 407

Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I=I1=I2=...=In

⇒ Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn là như nhau

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:

Xem đáp án » 29/04/2021 2,086

Câu 2:

Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì lí do nào sau đây?

Xem đáp án » 29/04/2021 703

Câu 3:

Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu:

Xem đáp án » 29/04/2021 567

Câu 4:

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ………..tại các vị trí khác nhau

Xem đáp án » 29/04/2021 469

Câu 5:

Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau ghi 6V. Để hai đèn sáng bình thường thì phải mắc chúng vào mạch điện như thế nào?

Xem đáp án » 29/04/2021 371

Câu 6:

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch……..các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Xem đáp án » 29/04/2021 367

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK