Câu hỏi:

07/05/2021 58

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trả lời:

Đáp án D

A, B, C đúng

D sai vì este không được dùng làm chất dẻo, chỉ có polime mới dùng làm chất dẻo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Este nào sau đây thuộc loại este đa chức:

Xem đáp án » 07/05/2021 316

Câu 2:

Chất nào dưới đây không phải là este

Xem đáp án » 07/05/2021 152

Câu 3:

Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:

Xem đáp án » 07/05/2021 105

Câu 4:

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

Xem đáp án » 07/05/2021 67

Câu 5:

Đun 13,80 gam rượu etylic với một lượng dư axit axetic (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

Xem đáp án » 07/05/2021 64

Câu 6:

Trong các chất: este, axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Xem đáp án » 07/05/2021 63

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »