Câu hỏi:

08/05/2021 44

Polime nào dưới dây có nguồn gốc thiên nhiên?

Trả lời:

Polime có nguồn gốc thiên nhiên là tơ tằm (xem lại lí thuyết đại cương polime)

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Poli(vinyl clorua)(PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây

Xem đáp án » 08/05/2021 62

Câu 2:

Tơ capron (nilon-6) được trùng hợp từ

Xem đáp án » 08/05/2021 53

Câu 3:

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

Xem đáp án » 08/05/2021 49

Câu 4:

Polime là

Xem đáp án » 08/05/2021 45

Câu 5:

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Xem đáp án » 08/05/2021 36

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »