Câu hỏi:

08/05/2021 113

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

Trả lời:

Tơ nitron thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét

Tơ nilon - 6,6 dùng để dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới..

Tơ lapsan dùng để dệt vải may mặc

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime được sử dụng làm chất dẻo là

Xem đáp án » 08/05/2021 93

Câu 2:

Poli(tetrafloetylen) hay thường gọi là teflon (CF2-CF2-)n được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn sau:

2nCHCl3 H1% 2nCHF2Cl H2% nCF2 = CF2 H3%  (-CF2 –CF2-)n

Nếu xuất phát từ 23,9 tấn clorofom, với hiệu suất tương ứng của từng giai đoạn là: 79%; 81% và 80% thì lượng teflon thu được là:

Xem đáp án » 08/05/2021 64

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 08/05/2021 38

Câu 4:

Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giá trị của k là

Xem đáp án » 08/05/2021 35

Câu 5:

Poli(vinylclorua) được điều chế từ khí axetilen theo sơ đồ sau:

C2H2  H=80% CH2=CHCl H=90% PVC

Thể tích khí axetilen (đktc) cần dùng để điều chế được 450 gam PVC là:

Xem đáp án » 08/05/2021 33

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »