Câu hỏi:

08/05/2021 120

Poli(tetrafloetylen) hay thường gọi là teflon (CF2-CF2-)n được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn sau:

2nCHCl3 H1% 2nCHF2Cl H2% nCF2 = CF2 H3%  (-CF2 –CF2-)n

Nếu xuất phát từ 23,9 tấn clorofom, với hiệu suất tương ứng của từng giai đoạn là: 79%; 81% và 80% thì lượng teflon thu được là:

Trả lời:

Từ sơ đồ, ta thấy theo lí thuyết :  nmắt xích -CF2-CF2-  = nCHCl32  = 100 kmol

→ số mol mắt xích -CF2-CF2-  thực tế thu được là: 100 .79100.81100.80100 =51,192kmol 

→ mpolime = mmắt xích = 51,192.100 = 5119,2 kg = 5,1192 tấn

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý

+ quên chia 2 khi tính số mol mắt xích -CF2-CF2 thực tế => chọn nhầm A

+ nhân ngược hiệu suất khi tính số mol mắt xích -CF2-CF2-  thực tế → chọn nhầm D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

Xem đáp án » 08/05/2021 252

Câu 2:

Polime được sử dụng làm chất dẻo là

Xem đáp án » 08/05/2021 145

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 08/05/2021 61

Câu 4:

Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giá trị của k là

Xem đáp án » 08/05/2021 57

Câu 5:

Từ xenlulozơ người ta điều chế cao su buna theo sơ đồ: xenlulozơ → C6H12O6 → C2H5OH → C4H6 → cao su buna. Với hiệu suất của mỗi phản ứng đạt 80%, để điều chế được 1 tấn cao su thì khối lượng nguyên liệu ban đầu (có 19% tạp chất) cần là

Xem đáp án » 08/05/2021 55

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »