Câu hỏi:

08/05/2021 43

Poli(vinylclorua) được điều chế từ khí axetilen theo sơ đồ sau:

C2H2  H=80% CH2=CHCl H=90% PVC

Thể tích khí axetilen (đktc) cần dùng để điều chế được 450 gam PVC là:

Trả lời:

C2H2 H=80%CH2=CHCl H=90% PVC

26n (g)                                        62,5n (g)

187,2 (g) ←                                  450 (g)

=>nC2H2LT = 187,2 : 26 = 7,2 mol =>= 161,28 lít

Do hiệu suất 2 quá trình là H = 80% và H = 90% nên lượng C2H2 cần dùng thực tế là:

VC2H2cần dùng= 161,28 : 80% : 90%  = 224 lít

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

Xem đáp án » 08/05/2021 255

Câu 2:

Polime được sử dụng làm chất dẻo là

Xem đáp án » 08/05/2021 146

Câu 3:

Poli(tetrafloetylen) hay thường gọi là teflon (CF2-CF2-)n được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn sau:

2nCHCl3 H1% 2nCHF2Cl H2% nCF2 = CF2 H3%  (-CF2 –CF2-)n

Nếu xuất phát từ 23,9 tấn clorofom, với hiệu suất tương ứng của từng giai đoạn là: 79%; 81% và 80% thì lượng teflon thu được là:

Xem đáp án » 08/05/2021 121

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 08/05/2021 62

Câu 5:

Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giá trị của k là

Xem đáp án » 08/05/2021 57

Câu 6:

Từ xenlulozơ người ta điều chế cao su buna theo sơ đồ: xenlulozơ → C6H12O6 → C2H5OH → C4H6 → cao su buna. Với hiệu suất của mỗi phản ứng đạt 80%, để điều chế được 1 tấn cao su thì khối lượng nguyên liệu ban đầu (có 19% tạp chất) cần là

Xem đáp án » 08/05/2021 55

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »