Câu hỏi:

11/05/2021 957

Trong phân tử benzen có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong phân tử benzen có: 6 nguyên tử H và 6 nguyên tử C đều nằm trên 1 mặt phẳng

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các câu sau, câu nào sai ?

Xem đáp án » 11/05/2021 5,372

Câu 2:

Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là

Xem đáp án » 11/05/2021 656

Câu 3:

Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là:

Xem đáp án » 11/05/2021 486

Câu 4:

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo là C6H5CH=CH2. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Xem đáp án » 11/05/2021 445

Câu 5:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

Xem đáp án » 11/05/2021 344

Câu 6:

Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :

Xem đáp án » 11/05/2021 316

Bình luận


Bình luận