Câu hỏi:

11/05/2021 1,199

Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

D không có vòng benzen => loại

C có Cl và C2H5 ở vị trí 1, 2 với nhau => loại

B có Cl và C2H5 ở vị trí 1, 3 với nhau => loại

A có Cl và C2H5 ở vị trí 1, 4 với nhau => chọn

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các câu sau, câu nào sai ?

Xem đáp án » 11/05/2021 14,856

Câu 2:

Trong phân tử benzen có:

Xem đáp án » 06/06/2021 1,888

Câu 3:

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo là C6H5CH=CH2. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Xem đáp án » 11/05/2021 1,141

Câu 4:

Chất (CH3)2CH–C6H5 có tên gọi là :

Xem đáp án » 11/05/2021 968

Câu 5:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

Xem đáp án » 11/05/2021 950

Câu 6:

Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là:

Xem đáp án » 11/05/2021 704

Bình luận


Bình luận