Câu hỏi:

12/05/2021 472

Chất nào sau đây không phải là phenol?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

D không phải là phenol mà là ancol thơm vì trong phân tử có nhóm –OH liên kết với nguyên tử C no thuộc mạch nhánh của vòng benzen

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 12/05/2021 1,568

Câu 2:

Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2 vì

Xem đáp án » 12/05/2021 989

Câu 3:

Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 12/05/2021 935

Câu 4:

Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

Xem đáp án » 12/05/2021 648

Câu 5:

Cho các chất có công thức cấu tạo:

Chất nào không thuộc loại phenol?

Xem đáp án » 12/05/2021 632

Câu 6:

Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây

Xem đáp án » 12/05/2021 575

Bình luận


Bình luận