Câu hỏi:

12/05/2021 377

Tính chất nào không phải của toluen?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu không có xúc tác thì toluen không tham gia phản ứng với dung dịch Br2

C6H5CH3 + Br2  Fe, t0 o- Br-C6H4CH3( p- Br-C6H4CH3) + HBr

C6H5CH3 + Cl2askt  C6H5CH2Cl + HCl

C6H5CH3 + 2KMnO4 t0 C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A + 4HNi, p, t0  etylxiclohexan. Cấu tạo của A là

Xem đáp án » 12/05/2021 4,017

Câu 2:

C2H  A   B  o- bromnitrobenzen. Công thức A và B lần lượt là:

Xem đáp án » 12/05/2021 2,997

Câu 3:

Cho các chất: (1) benzen, (2) toluen, (3) xiclohexan, (4) hex-5-trien, (5) xilen, (6) cumen. Dãy gồm các hiđrocacbon thơm là

Xem đáp án » 12/05/2021 1,525

Câu 4:

C7H8 có số đồng phân thơm là

Xem đáp án » 12/05/2021 1,279

Câu 5:

Cho sơ đồ:  

CTCT  phù hợp của Z là:

Xem đáp án » 12/05/2021 1,111

Câu 6:

Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :

Xem đáp án » 12/05/2021 916

Câu 7:

Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là :

Xem đáp án » 12/05/2021 548

Bình luận


Bình luận